ภาษาไทย

ประกอบกิจการสร้างภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ,วีดีโอ หรือธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท ผลิตและเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจร.

ภาษาอังกฤษ

Business of creating movies and TV shows, video or all types of entertainment business Produces and is a source of complete entertainment industry.